Vuokrausehdot

Voimassa 22.2.2021 alkaen.

Vuokratuotteisiin sovelletaan näitä vuokrausehtoja.

Sopimuksen osapuolet

Toinen Sauma (Y-tunnus 2765124-1) (jäljempänä 'Toinen Sauma'/’me'/’vuokranantaja’) omistaa vuokrattavat tuotteet tai on näiden hallussapitäjä ja toimii vuokranantajana. Vuokraaja (jäljempänä ‘vuokraaja’/’asiakas’) on osapuoli, joka vuokraa tuotteet vuokranantajalta.

Varauksen tekeminen

Tuotteet tilataan verkkokaupan kotisivuilla siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö kassalla. Asiakas valitsee tuotesivulla haluamansa vuokra-ajan pituuden sekä alkamispäivän.

Asiakas hyväksyy vuokrausehdot tilatessaan verkkokaupasta vuokratuotteita. 

Vuokratuotteiden hinnat

Vuokratuotteen hinta määräytyy valitun vuokra-ajan mukaan ja hinnat on ilmoitettu tuotesivulla. Arvonlisävero (24%) sisältyy vuokratuotteiden hintaan.

Vuokra-aikaa voi pidentää kesken vuokra-ajan, jos tuotteelle on saatavuutta. Asiakkaan tulee olla yhteydessä Toisen Sauman asiakaspalveluun vuokra-aikaa muuttaakseen. Pidennetystä vuokra-ajasta veloitetaan tuotekohtainen vuokraushinnaston mukainen ajanjaksoon perustuva maksu.

Mikäli asiakas palauttaa tuotteet aiemmin kuin valitsemansa vuokra-aika päättyy, ei vuokranantaja ole velvollinen korvaamaan lyhentynyttä vuokra-aikaa. 

Toimitustavat ja toimituskulut

Vuokratuotteilla on voimassa samat toimitustavat ja hinnat, jotka on mainittu yleisissä toimitusehdoissa. Lisäksi Toinen Sauma pidättää oikeuden käyttää Postin vaihtolokero-palvelua vuokratuotteiden toimittamisessa. 

Tuotteen palautusmaksu sisältyy vuokratuotteen hintaan. 

Tuotteet toimitetaan niin, että ne saapuvat noutopaikkaan viimeistään  valitun vuokra-ajan alkupäivää edeltävänä iltana. (Eli jos vuokrajakson alkupäivä on 2.12., tuote saapuu 1.12. iltaan mennessä.)

Tilatessaan muita kuin vuokratuotteita samalla tilauksella, voidaan vuokratuotteet toimittaa ostotuotteiden kanssa yhdessä erässä asiakkaalle. 

Toinen Sauma pidättää oikeuden myöhäistää vuokra-ajankohtaa itsestään riippumattomista syistä johtuen. Tällaisia syitä voivat olla mm. kuljetusliikkeen viivästykset toimituksissa. 

Varauksen peruuttaminen

Varaus on mahdollista peruuttaa kuluitta viimeistään 5 päivää ennen vuokra-ajan alkamista. Peruutuksista tulee ilmoittaa Toisen Sauman asiakaspalveluun info@toinensauma.fi tai www-sivujen yhteydenottolomakkeella. 

Varaus on mahdollista peruuttaa 14vrk kuluessa varauksen tekemisen jälkeen täyttämälla peruutusilmoituslomake www-sivuillamme. Mikäli asiakas peruuttaa varauksen 14vrk kuluessa ja vuokratuote on jo lähetetty asiakkaalle, peritään asiakkaalta meille aiheutuneet posti/kuljetuskulut sekä tuotteen minimivuokra-ajan hinta. 

Mikäli asiakas palauttaa tuotteet aiemmin kuin valitsemansa vuokra-aika päättyy, ei vuokranantaja ole velvollinen korvaamaan lyhentynyttä vuokra-aikaa. 

Vuokratuotteiden palauttaminen vuokra-ajan päätyttyä

Tuotteet tulee palauttaa vuokratuotteen mukana tulevan palautusohjeen mukaisesti Postin tai Matkahuollon toimipisteeseen/automaattiin viimeistään vuokra-ajan päättymispäivän jälkeisenä aamuna klo 12 mennessä. (Eli jos vuokra-ajan viimeinen päivä on 1.12., tulee tuotteen olla Postissa 2.12. klo 12 mennessä.) Palautusohje toimitetaan asiakkaalle tuotteen mukana.

Palautuksen sisällön tulee olla sama kuin tuotetta vastaanotettaessa ml. tuotepakkaus, ohjekirja, oheistarvikkeet. Tuotteiden tulee olla palautettaessa samassa kunnossa kuin vastaanotettaessa, poislukien luonnollinen tuotteen normaalista ohjeiden mukaisesta käytöstä aiheutunut kuluminen tai likaantuminen. 

Toinen Sauma pidättää oikeuden laskuttaa päiväkohtaista lisävuokraa, mikäli tuotetta ei palauteta vuokra-ajan päätyttyä. Lisävuokra on 5 € per päivä kaikille tuotteille. Lisäksi perimme laskutuslisän 8€/lasku.

Mikäli vuokratuotetta ei ole palautettu Postille/Matkahuollolle 14vrk kuluessa vuokra-ajan päättymisestä, katsomme, että tuote on hävinnyt asiakkaan käsittelyssä ja perimme korvauksen, joka vastaa uuden vastaavan tuotteen hankintahintaa.  

Asiakkaan vastuu vuokratuotteen käytöstä

Vuokraaja sitoutuu vuokratuotteen huolelliseen käsittelyyn. Vuokratuotteet ovat vuokraajan omaisuutta. Niitä ei saa edelleen lainata, vuokrata tai luovuttaa kolmansille osapuolille missään muodossa. Tuotteita tulee säilyttää sisätiloissa.

Vuokraaja on vastuussa tuotteen kunnon tarkistamisesta ennen käyttöönottoa ja tuotteen käytöstä. Vuokratuotteita tulee käyttää käyttöohjeen mukaisesti. Vuokranantaja ei ota vastuuta tuotteen käytön seurauksena tapahtuvista vahingoista tai tuotteesta aiheutuvista vahingoista.

Mikäli tuote vioittuu, katoaa, varastetaan, tai sille aiheutuu mikä tahansa vahinko, ollessaan vuokraajan hallussa, tulee vuokraajan ilmoittaa tästä vuokranantajalle välittömästi ilman aiheetonta viivytystä. Vuokraaja on edellä mainituissa tapauksissa velvollinen korvaamaan vuokranantajalle tuotteen korjauksen tai uuden vastaavan tuotteen hankintahinnan.

Vuokra-ajan pidentäminen

Vuokra-aikaa voi pidentää kesken vuokra-ajan, jos tuotteelle on saatavuutta. Asiakkaan tulee olla yhteydessä Toisen Sauman asiakaspalveluun vuokra-aikaa muuttaakseen. Pidennetystä vuokra-ajasta veloitetaan tuotekohtainen vuokraushinnaston mukainen ajanjaksoon perustuva maksu.

Ylivoimainen este ja muut vastuunrajoitukset

Toinen Sauma ei korvaa vahinkoja tai vastaa viiveistä palvelussaan, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä tai kolmannen osapuolen toiminnasta, johon se ei voi vaikuttaa tai joka ei ole ennakoitavissa. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan muun muassa työtaistelutoimenpide, henkilökunnan sairastuminen, luonnonkatastrofi, tulipalo, viranomaisten määräykset tai kiellot sekä häiriöt kuljetuksissa.

Verkkokaupan toiminta voi hetkellisesti estyä tai sen käytössä voi olla häiriöitä Toisesta Saumasta riippumattomista syistä. Toinen Sauma ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat tällaisista itsestään riippumattomista syistä.

Riita-tilanteet

Jos näitä ehtoja koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/ ja edelleen saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttaja voi saattaa riita-asian myös käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Erimielisyydet käsitellään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.